சீன மொழியில் "好" இன் பொருள்


"好" தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் - நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

好:

好 (Hǎo); (நல்ல - Nalla); அர்த்தம் ஆங்கிலம்: good.好 (Hǎo); (மட்டாக நல்ல பண்புள்ள - Maṭṭāka nalla paṇpuḷḷa); அர்த்தம் ஆங்கிலம்: goodish.好 (Hǎo); (சீர்மை - Cīrmai); அர்த்தம் ஆங்கிலம்: nicety.好 (Hǎo); (சரி - Cari); அர்த்தம் ஆங்கிலம்: ok.好 (Hǎo); (நன்கு - Naṉku); அர்த்தம் ஆங்கிலம்: well.

Support by: TuDienSo.com
இந்த இடுகையைப் பகிரவும்:

சீன மொழியில் "好" இன் பொருள்


- சீன மொழியில் அர்த்தம்.

 • 好 (Hǎo): (நல்ல - Nalla);
  அர்த்தம் ஆங்கிலம்: good.
 • 好 (Hǎo): (மட்டாக நல்ல பண்புள்ள - Maṭṭāka nalla paṇpuḷḷa);
  அர்த்தம் ஆங்கிலம்: goodish.
 • 好 (Hǎo): (சீர்மை - Cīrmai);
  அர்த்தம் ஆங்கிலம்: nicety.
 • 好 (Hǎo): (சரி - Cari);
  அர்த்தம் ஆங்கிலம்: ok.
 • 好 (Hǎo): (நன்கு - Naṉku);
  அர்த்தம் ஆங்கிலம்: well.

ஒத்த சொற்றொடர்கள்

ஒத்த சொற்றொடர்கள்

சீன மொழி

சீன மொழி

சீனாவில் வழங்கும் மொழி சீன மொழியாகும் (சீனம்). சீனமே உலகில் அதிகம் பயன்படும் மொழி ஆகும். ஏறக்குறைய 1.3 பில்லியன் (130 கோடி) மக்கள் சீனத்தைப் பயன்படுத்துகின்றார்கள். உலகில் ஐந்தில் ஒருவருக்குச் சீனமே தாய் மொழி ஆகும்.

பேச்சிலும் எழுத்திலும் சீனம் பல வடிவங்களைக் கொண்டிருக்கின்றது. பேச்சில் பல வட்டார மொழிகள் உண்டு. இவற்றைப் பேசுபவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் இலகுவில் புரிந்து கொள்ள மாட்டர்கள் எனலாம். இவை வட்டார மொழிகளா தனி மொழிகளா என்பது சர்ச்சைக்குரிய விடயமாகும். மரபு நோக்கில் ஏழு வட்டார மொழிகள் உள்ளன. அண்மையில் மேலும் மூன்று வட்டார மொழிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் நியமப்படுத்தப்பட்ட மாண்டரின் சீனாவின் அதிகாரப்பூர்வப் பேச்சு மொழியாகும். இது பெய்ஜிங்கில் பேசப்படும் மாண்டரின் வட்டார மொழியின் ஒரு பிரிவு ஆகும். பெரும்பான்மையான சீன மக்கள் இதையே பேசுகின்றார்கள்.