இந்தியில் "नमस्कार" இன் பொருள்


"नमस्कार" தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் - நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

नमस्कार:

नमस्कार (namaskaar); (வாழ்த்த - Vāḻtta); அர்த்தம் ஆங்கிலம்: greet.नमस्कार (namaskaar); (வணக்கம் - Vaṇakkam); அர்த்தம் ஆங்கிலம்: hello.

Support by: TuDienSo.com
இந்த இடுகையைப் பகிரவும்:

இந்தியில் "नमस्कार" இன் பொருள்


नमस्कार - இந்தியில் அர்த்தம்:.

  • नमस्कार (namaskaar): (வாழ்த்த - Vāḻtta);
    அர்த்தம் ஆங்கிலம்: greet.
  • नमस्कार (namaskaar): (வணக்கம் - Vaṇakkam);
    அர்த்தம் ஆங்கிலம்: hello.

இந்தி மொழி

இந்தி மொழி

இந்தி (Hindi, இந்தி: हिन्दी, நவீன தரநிலை இந்தி: मानक हिन्दी) அல்லது ஹிந்தி இந்தியாவின் வட மாநிலங்களில் பெரும்பான்மையாகப் பேசப்படும் மொழியாகும். வடமொழியை அடிப்படையாகக் கொண்ட இம்மொழியில், உருது, பாரசீக, மற்றும் அரேபிய மொழிகளின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இந்தி இந்தியாவின் அரசு ஏற்புப் பெற்ற 22 மொழிகளுள் ஒன்று [5]. இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பிரிவு 343 (1) இன் கீழ் இந்தி நடுவண் அரசின் அலுவலக மொழிகளுள் ஒன்றாகும்.[6]. பாலிவுட் என்று அழைக்கப்படும் மும்பை படவுலகம் இந்தி உலகம் முழுவதும் பரவ காரணமாக இருக்கிறது.

இந்தி இந்தியாவின் வட பகுதி முழுவதும் பரவலாக பேசப்படுகிறது. இந்தியாவில் தில்லி, ராஜஸ்தான்[7], அரியானா , உத்தரகண்ட், உத்தரப் பிரதேசம் , மத்தியப் பிரதேசம், சத்திஸ்கர், இமாச்சல பிரதேசம், ஜார்கண்ட் மற்றும் பீகார் போன்ற மாநிலங்களில் பேசப்படுகிறது.பிற இந்திய மாநிலங்களில், தமிழ்நாடு நீங்கலாக, இரண்டாவது/மூன்றாவது மொழியாக மும்மொழி திட்டத்தின் கீழ் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது.